Các loại dữ liệu khác cần thiết để đo lường tối ưu trên website bán hàng

 • Số hình ảnh sản phẩm user bấm vào xem

 • Variants (Size,Color user click chọn)

 • Nút xem thêm nội dung chi tiết, các tab trên sản phẩm nếu có

 • Đánh giá, bình luận trên sản phẩm

 • Bấm vào nút mua ngay hoặc thêm vào giỏ hàng

 • Tỉ lệ user thêm vào giỏ hàng/ Vào trang cart/ vào checkout/ hoàn tất checkout

 • Filter sản phẩm màu sắc, size, giá…

Các loại dữ liệu khác cần thiết để đo lường tối ưu trên hầu hết các website

 • Bấm vào nút gọi điện thoại (mobile) xem số điện thoại (desktop)

 • Bấm qua facebook fanpage / Chat

 • Điền form để lại số điện thoại liên hệ

 • Bấm vào nút xem full địa chỉ tracking user mua hàng trực tiếp tại cửa hàng

 • Vào trang liên hệ, điền form liên hệ

 • Tải file tài liệu

 • % Tỉ lệ cuộn trang xem hết nội dung

 • Click vào liên kết trong nội dung (Internal/External link)

 • Keywords user search trên website

 • Click Menu Desktop/Mobile

 • Đăng ký / Login