App Rating Haravan,Sapo – Innovative Data Visualization with BigPen

App Rating Haravan,Sapo

Bigpen hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng, fix lỗi khi thuật toán thay đổi... trong thời gian 3 năm. 

Chi phí: 5.000.000 vnđ (Settup 1 lần sử dụng trọn đời)