Nhập dữ liệu tự động cho SAPO – Innovative Data Visualization with BigPen

Dịch vụ chuyển dữ liệu từ website khác sang nền tảng SAPO

Chuyển toàn bộ dữ liệu của website bất kỳ Shopee,Tiki,Lazada hoặc bất kỳ nền tảng khác qua Sapo

Số lượng ước tính
VD:Màu sắc, Kích Thước...
Tạo danh mục và đưa sản phẩm vô 1 hoặc nhiều danh mục nếu có...