BigPen Optimization

BigPen Optimization
Giá từ: 20.000.000₫

Tối ưu tỉ lệ chuyển đổi trên nền tảng Haravan

  • Cài đặt tracking dữ liệu
  • Phân tích dữ liệu
  • Tối ưu UI/UX
  • Theo dõi đo lường

Phù hợp với các website

  1. Có > 500 lượt truy cập mỗi ngày
  2. Ít nhất 10 đơn hàng mỗi ngày