Website Consulting – Innovative Data Visualization with BigPen

Website Consulting

Website Consulting
Giá từ: 5.000.000₫

Các mảng mà tôi có thể tư vấn như sau:

  1. Định hướng xây dựng website(Cấu trúc, UI, UX...)
  2. Định hướng xây dựng, phát triển nội dung trên website.
  3. Chiến lược SEO bền vững cho doanh nghiệp
  4. Tối đa hóa hiệu xuất marketing online
  5. Xây dựng hệ thống phần mềm, website.

Chi phí Google Meet Online: 5.000.000tr (1-2h) 

Chi phí Google Meet Online: 7.000.000tr (2-3h) 

Chi phí Gặp Trực tiếp: 10.000.000tr (4h)

Lưu ý: Bạn cần đặt hẹn trước 1 tuần để nội dung tư vấn được chuẩn bị cẩn thận và đầy đủ.